+420 602 574 761

Co lansujemy

Cele i zobowiązanie Language Partners®

Language Partners® to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Ciągłe podnoszenie jakości usług jest wiążącym celem dla wszystkich pracowników agencji Language Partners®. Naszym podstawowym celem i zobowiązaniem jest bycie dobrej jakości i wiarygodnym partnerem dla naszych klientów, spełniając ich potrzeby. Naszym długoterminowym celem strategicznym jest utrzymanie i stałe umacnianie naszej pozycji na rynku poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług, z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu 

Zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności jest integralną częścią naszej strategii firmowej i odnosi się do obszarów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Zgodnie z tą koncepcją, jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialności, nie tylko w decyzjach biznesowych i strategii, ale także w zakresie wpływu na środowisko i społecznej działalności firmy. Społecznie odpowiedzialne zachowanie jest rozumiane jako długoterminowa inwestycja, przyczyniająca się do ogólnego rozwoju naszego społeczeństwa. 

Skupienie na kliencie i polityka jakości 

Warunkiem osiągnięcia naszych celów jest zagwarantowanie świadczenia usług dla naszych klientów w wymaganej jakości, co wspiera system zarządzania jakością stosowany przez Language Partners®. Odpowiedzialność kierownictwa spółki w tym zakresie jest niezastąpiona i kierownictwo jest osobiście odpowiedzialna za stworzenie odpowiedniego systemu zapewniania jakości, a także za stworzenie warunków umożliwiających ustawiczne doskonalenie. Odpowiedzialność za konsekwentne przestrzeganie procesów określonych przez system zarządzania jakością, a także ustawiczne podnoszenie jakości ponosi również każdy współpracownik spółki. Podstawą do ulepszeń w spółce jest realizacja ustalonego systemu standardów zarządzania jakością ISO 9001: 2009 i PN-EN 15038. Zarząd firmy nieustannie poprawia zabezpieczenia personalne i zapewnia środki finansowe do wdrażania oraz doskonalenia systemu jakości, w sposób ciągły, monitoruje i ocenia jakość wszystkich naszych współpracowników wewnętrznych jak i zewnętrznych. Zarząd firmy jest również zobowiązany do ciągłego sprawdzania właściwości dobranego kierunku i do ciągłej poprawy efektywności oraz wydajności wszystkich procesów w ramach systemu kontroli jakości. 

Zarząd i zarządzanie personelem, relacje z dostawcami

Naszą firmę odbieramy jako zrównoważoną całość - starannie dbamy o dalszy pozytywny rozwój kultury korporacyjnej, wizerunek firmy, a także o poczucie przynależności, pozytywne nastawienie i lojalność pracowników wobec firmy. Naszym celem jest ciągła optymalizacja i poprawa procesów biznesowych i systematyczne promowanie skutecznej komunikacji biznesowej oraz współpracy tak, aby nasza firma tworzyła funkcjonalną całość. Współpraca ze wszystkimi pracownikami jest oparta na profesjonalnych wymaganiach i zasadach określonych na podstawie uznanych międzynarodowo norm jakości, co gwarantuje zapewnienie stabilnie wysokiej jakości wszystkich świadczonych usług. 

Zobowiązania środowiskowe 

Również polityka ochrony środowiska jest integralną częścią naszej ogólnej polityki korporacyjnej i określa zasady Language Partners®  w odniesieniu do środowiska naturalnego. Przy określaniu celów firmy i wszelkich działania z tym związanych dbamy, aby podczas wszystkich działań było chronione środowisko. Założeniem jest szczególnie przemyślane i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

„Dziękujemy za profesjonalne podejście. Współpraca z Państwa firmą jest nie tylko bardzo efektywna, ale również bardzo przyjemna od strony komunikacji.“

Markéta Forejtová, Logistic for Baby &Toy

Piccollo spol. s r.o.