+420 602 574 761

Hva vi kan

OVERSETTELSER  

Vi oversetter og tolker på mer enn 120 språk. Sjekk ut hvilke dette er!  

 • adyghe
 • albansk
 • amharisk
 • arabisk
 • armensk
 • avarisk
 • aymara
 • azerbajdjansk
 • bambarisk
 • baskisk
 • bengalsk
 • bosnisk
 • bulgarsk
 • burmesisk
 • chichewa
 • dansk
 • dari
 • engelsk
 • esperanto
 • estisk
 • filippinsk
 • finsk
 • flamsk
 • fransk
 • fulfulde
 • furlandsk
 • gagausisk
 • galisisk
 • georgisk
 • gresk
 • gujaratisk
 • hausa
 • havaiisk
 • hebreisk
 • hindu
 • hviterussisk
 • indonesisk
 • ingusjisk
 • islandsk
 • italiensk
 • japansk
 • javanesisk
 • kabylsk
 • katalansk
 • kasakkisk
 • khmer
 • kinesisk
 • kirgisisk
 • kirundisk
 • kongisk
 • koreansk
 • kroatisk
 • kumykisk
 • kurdisk
 • laotisk
 • latin
 • latvisk
 • lezginsk
 • lingala
 • litauisk
 • luba
 • luxemburgisk
 • makedonsk
 • malagassisk
 • malayisk
 • malinka
 • maltesisk
 • maori
 • megrelsk
 • moldovsk
 • mongolsk
 • montenegrinsk
 • nederlandsk
 • nepali
 • norsk
 • oromo
 • pali
 • panjabi
 • pashto
 • persisk
 • polsk
 • portugisisk
 • rheto-romansk
 • romani
 • ronga
 • rumensk
 • rundisk
 • russisk
 • rwandisk
 • serbisk
 • shangana
 • sindhi
 • singhalesisk
 • slovakisk
 • slovensk
 • somalisk
 • sotho
 • spansk
 • sundanesisk
 • svensk
 • swahili
 • tadjikisk
 • tamilsk
 • tatarisk
 • telugu
 • thai
 • tibetansk
 • tigrinja
 • tsjekkisk
 • tsjetsjensk
 • turkmensk
 • tyrkisk
 • tysk
 • uigurisk
 • ukrainsk
 • ungarsk
 • urdu
 • uzbekisk
 • vallonsk
 • vietnamesisk
 • walisisk
 • wolof
 • xhosa
 • zulu

Oversettelser fra tsjekkisk til et fremmedspråk

Vi oversetter hundrevis av sider pr. dag, både mer generelle og rene fagtekster fra feltene jus, medisin, samt tekster som gjelder markedsføring og alle mulige tekster av teknisk karakter. Vi er ikke begrenset når det gjelder fagområder og utarbeider dessuten gjerne en terminologisk ordbok for deg og sørger for at den blir oppdatert fortløpende, slik at vi over tid kan sikre dere terminologisk konsistente oversettelser. Vi er rede til å når det måtte være hjelpe til med oversettelse av en hvilken som helst tekst; skriv til oss!

Oversettelser mellom fremmedspråk

Trenger du oversettelser mellom fremmede språk? Vi utarbeider oversettelser av internasjonale prosjekter for våre lokale, så vel som utenlandske kunder i europeisk målestokk eller verdensmålestokk. Takket være vårt store team av erfarne oversettere, oversetter vi for deg også mellom de minst vanlige språkkombinasjonene, idet vi behersker nettopp det fagområdet som du har bruk for. Sett dere i forbindelse med oss, så avtales vi!  

Sertifiserte oversettelser 

Til bruk i offisielle sammenhenger kan det hende du trenger en serifisert oversettelse. Den brukes til å forelegges offentlige kontorer, domstoler og politiet, men det er vanlig å utarbeide denne typen oversettelser også for foretaks og privatpersoners behov, både i Tsjekkia og i utlandet. Serifiserte oversettelser utarbeides av oversettere med spesialisering som har rett til å sertifisere, en rett de er tildelt av den aktuelle regiondomstolen. Vi sørger dessuten for apostille eller superlegalisering av de dokumentene som er oversatt. 

Har du ikke helt klart for deg hva som trengs når du skal få oversatt noe som skal sertifiseres? Ta kontakt med oss, så vil vi gi deg råd om hvordan det kan gjøres! 

DESKTOP PUBLISHING-TJENESTER  

Vi jobber med det mest moderne innen datateknologi og investerer stadig i teknisk utstyr. Hos oss får du tjenester utført på høyeste nivå, også når det gjelder grafisk redigering av dine dokumenter. Vi arbeider i alle mulige formater og den grafiske bearbeidelsen omfatter bl.a. sideskift, formatering av tekst, å opprette overskrifter og bunntekster, legge inn grafer eller redigere bilder. I tillegg overfører vi dine dokumenter til digital form - du kan få dem som papirversjon, skannet eller i formater som ikke gjør det mulig med senere redigering (vanligvis .pdf). Vi leverer oversettelser i akkurat det formatet du behøver. 

Tjenestene fra vår desktop publishing-avdeling kan du dessuten benytte deg av separat, uten å måtte få oversatt den aktuelle teksten hos oss.

Alle dine dokumenter - uansett språk - gjør vi klare til trykking og sørger for selve trykkingen på digitalt utstyr eller offsettrykkemaskiner.

Å kombinere det å få en tekst oversatt og å benytte seg av tjenestene fra vår desktop publishing-avdeling hos en og samme leverandør sparer deg for mye tid og også en hel del penger. Ta kontakt med oss; vi hjelper deg gjerne!      


VI OVERSETTER OG LESER KORREKTUR PÅ AVSLUTTENDE OPPGAVER SKREVET PÅ UNIVERSITET 

Trenger du hjelp til å få oversatt ditt diplomarbeid eller få det korrigert? Overlat dette til oss og fokuser selv på å oppfylle dine videre plikter som student. Vi sørger for oversetting eller lesing av korrektur innen de fristene du setter, og ekspresslevering er ikke noe problem. Samtidig kommer vi deg gjerne i møte og gir deg gjerne et gunstigere pristilbud. Ring, skriv; vi gleder oss til å samarbeide med deg! 

HURTIGOVERSETTELSER

Trenger du å få oversatt e-postkorrespondanse eller andre kortere tekster? Henvend deg til oss, vi garanterer at den aktuelle oversettelsen (av en lengde på maks. 250 ord) vil bli levert senest to timer etter at oversettelsen er bestilt. Så raskt klarer vi nemlig å oversette ikke bare alle vanlige verdensspråk, men også en hel rekke andre mindre vanlige språk.   

KORREKTUR

Det er alltid en som har språket som morsmål som leser korrektur for deg. Våre korrekturlesere har utmerkede kunnskaper i språket og oversikt over den aktuelle språksituasjonen, et rikt ordforråd og sist, men ikke minst kunnskaper om bruk av ord i de ulike sammenhengene. Det er en selvfølgelighet at de kjenner gjeldende normer for rettskrivning, syntaks og stilistikk. De har en ansvarsfull og svært grundig tilnærming til arbeidet sitt. 

Grunleggende språkkorrektur

Korrekturleseren kontrollerer at en oversettelse er komplett, formelt riktig og redigert - hvorvidt alt som skal oversettes i teksten virkelig er oversatt, inkl. skjult tekst og innlagte filer, det sjekkes at kapitlers og siders rekkefølge er slik den skal være, hvorvidt det er sammenheng i faktainformasjon mellom originalen og oversettelsen, slik som i tallopplysninger, og at oversettelsens grafiske format stemmer overens med originalen o.a. 

Språkkorrektur som ekstratjeneste 

Korrekturleseren retter feil som er knyttet til rettskrivning, stil- og trykkfeil, og legger vekt på grafisk redigering av teksten (avsnitt, deling av ord ved linjenes slutt, bilders plassering i teksten, overskriftenes nivå osv.). Korrekturleseren er nøye med tekstens helhet, hvorvidt den er lesbar, hvorvidt de ordene og uttrykkene som er brukt i oversettelsen passer og den generelle stilen, hvorvidt originalteksten er forstått nøyaktig og deretter oversatt riktig, slik at målteksten tjener sitt formål. Vi kontrollerer riktigheten omhyggelig også mht. hvilke fagbegreper som er brukt.  

PROGRAMVARELOKALISERING

Foruten selve oversettelsen til et hvilket som helst språk, gjennomfører vi dessuten komplett lokalisering av tekster i deres utviklingsgrensesnitt, hhv. redigerer vi kildedata for din app alt etter det som er spesifikt med markedet der appen skal brukes. Vi tilpasser på den måten ditt produkt til språket og det som er vanlig og det som kreves i en bestemt kultur og gjennom andre (tekniske, juridiske) krav ved regionen eller markedet. Din app vil fungere på en pålitelig måte i ulike språkmiljøer.

Lokalisering representerer en spesifikk type oversettelser - det er snakk om spesialisert overføring av dataapplikasjoner, programvareverktøy, programdokumentasjon, dataspill, audiovisuelle presentasjoner, multimedia-apper, nettbasert hjelp eller nettsider til et annet språk/andre språk, slik at sluttproduktet er oversatt på riktig måte mht. det landet der denne oversettelsen skal brukes, samtidig som funksjonene beholdes. 

TOLKING

Ledsagende tolking

Tolken ledsager deg under hele arrangementet og står deg til rådighet hele tiden: Tolken fungerer dermed ikke bare som tolk, men oppfyller delvis også en guides funksjon. Dette hjelper deg med å orientere deg i et fremmed miljø eller å få gjort unna ulike ærender. Denne typen tolking brukes på produksjonsanlegg, under forretningsreiser eller opplegg for turister, og egner seg for mindre grupper opp til ca. fire personer.    

Konsekutiv tolking

Her er det snakk om påfølgende tolking av kortere sekvenser av det den som snakker sier. Den som snakker, tar pauser mellom snakkingen og gir tolken rom for å tolke den informasjonen som er gitt. Denne typen tolking brukes vanligvis under forretningsmøter, produksjon, opplæring, mindre forelesninger o.a.  

Simultantolking

Denne skjer samtidig med at den som snakker, snakker, og da gjerne ved bruk av teknologiske hjelpemidler som vi gjerne sørger for, inkl. frakt, montasje, teknisk støtte på stedet og påfølgende demontering. Simultantolking brukes særlig under konferanser, foredrag, presentasjoner eller pressekonferanser m.m. 

Tolking i retten

Denne typen tolking er det tolker som har fått autorisasjon for dette av en domstol i Tsjekkia, hhv. det tsjekkiske justisdepartementet. Man tyr til dette i tilfeller der handlinger må dokumenteres for det aktuelle kontorets/etatens formål – under rettsaker og -møter, i tillegg til i forbindelse med Folkeregistret (brylluper o.a.), dokumenter bekreftet av notarius publicus som angår bl.a. opprettelse av foretak, generalforsamlinger, fullmakter eller underskriftsmaler, og også i tilknytning til politiets virksomhet (trafikkulykker, anmeldelser av straffbare forhold osv.). All tolking i retten bekreftes til slutt med å sette et rundt stempel som vitnesbyrd om tolkingens offisielle karakter og at den er korrekt, noe som gjør at den oppfyller krav fra Tsjekkias offentlige organer om den aktuelle handlingens formål. 

Tolking til tegnspråk

En tolk er i stand til å formidle kommunikasjon på tegnspråk overfor hørselshemmede. Vi sørger for å skaffe deg akkrediterte tolker med garantert kvalitet (av høyeste kvalitet av såk. 1. kategori), det dreier seg om spesialister som er registert hos Det tsjekkiske forbundet for tolking til/fra tegnspråk.   

LYDTJENESTER

Skulle du gjerne fått presentert eller markedsført dine produkter på internasjonale messer og utstillinger eller for potensielle forretningspartnere i utlandet? Trenger du å få spilt inn reklame eller å utstyre din programvare med navigasjon med en stemme på et fremmed språk? Skal du få laget autoguider for utenlandske besøkende på ditt museum, galleri eller kulturminne?  

Vi er her for deres skyld og hjelper deg gjerne med å få gjort lydopptak ikke bare for disse anledningene. Med våre over 5 000 oversettere er vi klare til å oppfylle de kravene du måtte ha - vi sørger for innspillinger også på språk som finsk, arabisk eller eksempelvis latvisk. 

COPYWRITING    

Vi sørger for at det utarbeides en tekst på norsk eller et annet språk for deg. Har du bruk for en måltekst som er skreddersydd for det aktuelle markedet? Benytt deg av våre profesjonelle copywritere som vi samarbeider med i Tsjekkia og utlandet. Vi utarbeider tekster for deg på et hvilket som helst språk for nettsider, reklametekster og materialer til bruk i markedsføring, PR-tekster, pressemeldinger eller f.eks. nyhetsbrev. Gi lyd fra deg, så avtaler vi alt som trengs!