+420 602 574 761

Dlaczego my

Popatrz jak się rozwijamy

Rozpoczęliśmy pracę w 2006 roku jako zespół entuzjastów językowych, tłumaczyliśmy ustnie i pisemnie dla naszego najbliższego otoczenia. Nasz zespół rozrósł się dynamicznie, a wkrótce nasz codzienny zapał i codzienna sumienna praca przyniosły efekty w postaci reputacji, czym zyskaliśmy naszych klientów i zaczęliśmy piąć się do góry. Nasza działalność zyskała zupełnie nowy wymiar. 

Z biegiem czasu, zmieniliśmy się w odnoszącą sukcesy agencję aktywnie współpracującą z ponad pięciu tysiącami tłumaczy na całym świecie i z ilością języków w ofercie, która rozrosła się do ponad stu dwudziestu. Tłumaczymy pisemnie i ustnie również w bardzo nietypowych językach z gwarantowaną dostępnością native speakerów. Lubimy naszą pracę. Współpracujemy z szeregiem podmiotów w sektorze komercyjnym, rządowym, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi oraz organizacjami non-profit, a sieć naszych klientów stale się rozwija, nawet poza granicami kraju. Rośniemy z naszymi klientami i jesteśmy z tego dumni.

Dlaczego tu jesteśmy? Współpraca z nami pomaga otwierać drzwi podczas negocjacji handlowych, posunąć Państwa działalność nieco dalej. Dzięki nam pokonacie barierę językową, która uniemożliwia komunikację z partnerami, klientami i pracownikami. Jesteśmy tu dla Ciebie, aby pomagać w opanowaniu nawet napiętych sytuacji, presji czasu i potrzeby obecności naprawdę niezawodnego partnera, który nie odmówi najbardziej pilnej pomocy. Zdajemy sobie sprawę z wysiłków, które wkładają Państwo do swoich projektów - czy jest to przygotowywanie umów handlowych, instrukcji technicznych czy zaproszeń na organizowane imprezy kulturalne – i z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do każdego z nich, jeśli powierzycie nam ich tłumaczenie. Pracujemy dla Państwa od wielu lat, dzień po dniu. 

„Ze spółką Language Partners® współpracujemy już od dłuższego czasu. Zlecenia są wykonywane w uzgodnionym terminie i wymaganej jakości. Pozytywnie oceniam również poziom komunikacji i elastyczność w rozwiązywaniu zleconego zadania. W Language Partners® widzę solidnego partnera.“

Petr Blaha, Sales and Project Manager – Export

DT Výhybkárna a strojírna, a.s. 

Wykonujemy dobrą pracę

Od początku wiemy, że bez spójnej jakości naszych usług daleko nie zajdziemy. Trzymamy się (pozornie) prostej prawdy – długoterminowa gwarancja dobrej jakości usług przynosi zadowolenie naszym klientom, którzy odwdzięczają się nam zaufaniem w postaci powrotów i polecania dalej naszych usług. Pomożemy bezproblemowo komunikować się i przezwyciężyć bariery językowe, każdego dnia jesteśmy dostępni, dzięki czemu mogą Państwo dalej usiłować osiągać cele, które sobie określiliście.

Jakość tłumaczeń pisemnych i ustnych jest naszą mantrą. Dzień po dniu, zapewniamy sprawne funkcjonowanie wszystkich zleceń od samego początku - od komunikowania się z Państwem, przez proces zamówień obejmujący między innymi ścisłą kontrolę na kilku poziomach, po ostateczny wynik, który spełnia wszystkie wymagania. Zawsze możemy zrobić coś więcej - każdy taki szczegół, z którym możemy dalej pomóc, czyni nas szczęśliwymi i może działać jako prawdziwie istotna wartość dodana. 

Wybieramy najlepszych tłumaczy pisemnych i ustnych. Każdy z nich przechodzi wymagający proces rekrutacji i nawiązujemy współpracę tylko z tymi, którzy mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Dla każdego zlecenia wybieramy najlepszych tłumaczy pisemnych i ustnych nie tylko według kombinacji językowej, ale również w odniesieniu do charakteru poszczególnych projektów - zawsze chodzi o specjalistów w danej dziedzinie.

„Podczas współpracy ze spółką LANGUAGE PARTNERS® sprawdziłam, co oznacza słowo efektywność. Często mamy do czynienia z napiętymi terminami i różnymi innymi nieprzewidywalnymi sytuacjami, ale nasi klienci nigdy nie powinni tego dostrzec. Chcą tego, co potrzebują, na czas i w odpowiedniej jakości. A dokładnie tak działa spółka LANGUAGE PARTNERS®.“

Leona Barglová, Kierownik Ddziału Obsługi Klienta

Pharma Future s.r.o.

Jak to wszystko robimy

Organizacja naszej pracy 

Tłumaczenia pisemne i ustne obsługuje odrębny dział, za zlecenia są odpowiedzialni menedżerowie projektów. Każdy z nich jest przeszkolony, aby być w stanie zapewnić Państwu poziom usług najwyższej jakości, rozpoczynając od komunikacji aż po realizację i doręczenie zlecenia, łącznie z zapewnieniem informacji zwrotnej. Nasz szeroki zespół wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy oraz korzystanie ze sprawdzonego systemu przygotowania i realizacji zleceń zapewnia panowanie nawet nad dużymi projektami, często w bardzo krótkim czasie. W każdych okolicznościach – niech już chodzi o specyficzną dziedzinę lub presję czasu - codziennie zapewniamy dla Państwa najlepszych tłumaczy pisemnych i ustnych, korektorów i innych specjalistów, których potrzebujecie.

Fachowość

Tłumaczymy zarówno teksty ogólne i specjalistyczne, takie jak prawo, biznes, marketing oraz różne teksty techniczne, włącznie z możliwością tłumaczeń sądowych. Nie jesteśmy ograniczeni branżowo pod względem tłumaczeń jakichkolwiek dziedzin i związanych z nimi terminologiami. Chętnie opracujemy słownik terminologiczny i dopilnujemy jego stałą aktualizację, aby można było długoterminowo zagwarantować spójność terminologii tłumaczeniowej. 

Terminy ekspresowe

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7/365 i zawsze chętnie usłyszymy Państwa wymagania. Naszym celem jest maksymalna elastyczność pod względem terminu dostawy zleceń, celujemy w dostawach ekspresowych. Na bieżąco tłumaczymy najróżnorodniejsze kombinacje językowe w ekspresowych terminach zgodnie z Państwa potrzebami, chętnie się dostosowujemy. Zdajemy sobie sprawę, jak często są to sytuacje awaryjne i jak ważne jest, aby w takich przypadkach mieć naprawdę wiarygodnego partnera.

Stuprocentowa poufność i bezpieczeństwo informacji 

Z każdym dokumentem pracujemy jako ze ściśle poufnym. Nasz system bezpieczeństwa chroni wszystkie poufne informacje przed utratą i nadużyciem. Wszyscy nasi tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności o wszystkich faktach związanych z danym zleceniem.

„Czym jest dla nas LANGUAGE PARTNERS®? Stabilnym partnerem, na którym możemy polegać w każdej sytuacji! Informację zwrotną zawsze otrzymujemy bezzwłocznie, tłumaczenia w pełni odpowiadają naszym wymaganiom i zawsze otrzymujemy je w uzgodnionym terminie.“

Markéta Hošková, Marketing Executive

Radisson Blu Alcron Hotel 

Co lansujemy

Cele i zobowiązanie Language Partners®

Language Partners® to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Ciągłe podnoszenie jakości usług jest wiążącym celem dla wszystkich pracowników agencji Language Partners®. Naszym podstawowym celem i zobowiązaniem jest bycie dobrej jakości i wiarygodnym partnerem dla naszych klientów, spełniając ich potrzeby. Naszym długoterminowym celem strategicznym jest utrzymanie i stałe umacnianie naszej pozycji na rynku poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług, z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu 

Zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności jest integralną częścią naszej strategii firmowej i odnosi się do obszarów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Zgodnie z tą koncepcją, jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialności, nie tylko w decyzjach biznesowych i strategii, ale także w zakresie wpływu na środowisko i społecznej działalności firmy. Społecznie odpowiedzialne zachowanie jest rozumiane jako długoterminowa inwestycja, przyczyniająca się do ogólnego rozwoju naszego społeczeństwa. 

Skupienie na kliencie i polityka jakości 

Warunkiem osiągnięcia naszych celów jest zagwarantowanie świadczenia usług dla naszych klientów w wymaganej jakości, co wspiera system zarządzania jakością stosowany przez Language Partners®. Odpowiedzialność kierownictwa spółki w tym zakresie jest niezastąpiona i kierownictwo jest osobiście odpowiedzialna za stworzenie odpowiedniego systemu zapewniania jakości, a także za stworzenie warunków umożliwiających ustawiczne doskonalenie. Odpowiedzialność za konsekwentne przestrzeganie procesów określonych przez system zarządzania jakością, a także ustawiczne podnoszenie jakości ponosi również każdy współpracownik spółki. Podstawą do ulepszeń w spółce jest realizacja ustalonego systemu standardów zarządzania jakością ISO 9001: 2009 i PN-EN 15038. Zarząd firmy nieustannie poprawia zabezpieczenia personalne i zapewnia środki finansowe do wdrażania oraz doskonalenia systemu jakości, w sposób ciągły, monitoruje i ocenia jakość wszystkich naszych współpracowników wewnętrznych jak i zewnętrznych. Zarząd firmy jest również zobowiązany do ciągłego sprawdzania właściwości dobranego kierunku i do ciągłej poprawy efektywności oraz wydajności wszystkich procesów w ramach systemu kontroli jakości. 

Zarząd i zarządzanie personelem, relacje z dostawcami

Naszą firmę odbieramy jako zrównoważoną całość - starannie dbamy o dalszy pozytywny rozwój kultury korporacyjnej, wizerunek firmy, a także o poczucie przynależności, pozytywne nastawienie i lojalność pracowników wobec firmy. Naszym celem jest ciągła optymalizacja i poprawa procesów biznesowych i systematyczne promowanie skutecznej komunikacji biznesowej oraz współpracy tak, aby nasza firma tworzyła funkcjonalną całość. Współpraca ze wszystkimi pracownikami jest oparta na profesjonalnych wymaganiach i zasadach określonych na podstawie uznanych międzynarodowo norm jakości, co gwarantuje zapewnienie stabilnie wysokiej jakości wszystkich świadczonych usług. 

Zobowiązania środowiskowe 

Również polityka ochrony środowiska jest integralną częścią naszej ogólnej polityki korporacyjnej i określa zasady Language Partners®  w odniesieniu do środowiska naturalnego. Przy określaniu celów firmy i wszelkich działania z tym związanych dbamy, aby podczas wszystkich działań było chronione środowisko. Założeniem jest szczególnie przemyślane i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

„Dziękujemy za profesjonalne podejście. Współpraca z Państwa firmą jest nie tylko bardzo efektywna, ale również bardzo przyjemna od strony komunikacji.“

Markéta Forejtová, Logistic for Baby &Toy

Piccollo spol. s r.o.