+420 602 574 761

Hvordan er det å samarbeide med Language Partners®?

Kinga Csanakyová, HU

Som positiv vurderer jeg særlig den behagelige og raske kommunikasjonen, imøtekommenheten, muligheten for å ta kontakt når som helst når det trengs – t.o.m. nattestid og i helgene…med Language Partners® trenger du ikke å få panikk dersom en uforutsett hendelse skulle oppstå, for alt løser seg på en grei måte. Jeg må få rose det at LP er så konsekvent, f.eks. når det gjelder å betale fakturaer innen fristene.      
 

Renata Paletová, DE

Samarbeidet med Language Partners® gir meg svært mye og er behagelig. Tilnærmingsmåten blant kollegene i LP er alltid høyprofesjonelt, men likevel menneskelig. Jeg setter pris på den parate kommunikasjonen, det at de gir nødvendig informasjon og eventuell støtte - i alle oppdragets faser. En behagelig bonus er en jevn strøm av oppdrag. Jeg kan trygt anbefale dem etter mange års erfaringer. 
 

Andrea Rákaiová, BLG, RU

Jeg vil betegne samarbeidet med Language Partners® som svært positivt. Kommunikasjonen er alltid på topp nivå, uansett tid på døgnet og så lenge oppdraget realiseres. Evt. problemer eller spørsmål løses, hhv. besvares på en fleksibel måte og til gjensidig tilfredshet. For meg er tilbakemeldinger svært viktige, og dem får jeg alltid fra medarbeiderne i Language Partners®. De bidrar til å øke oversettelsenes kvalitet og de positive reaksjonene motiverer meg veldig. Jeg håper å kunne få rikelig med anledninger til videre samarbeid!!!
 

Andreas Pieralli, IT

Jeg har nå samarbeidet med oversettelsesbyrået Language Partners® det andre året på rad og jeg er svært fornøyd med deres profesjonalitet. Spesielt setter jeg pris på hvor presist informasjonen som gjelder oppdraget blir gitt og hvor raskt denne informasjonen blir formidlet, og også hvor hurtig de svarer på evt. spørsmål. Sist, men ikke minst setter jeg pris på at fakturaer betales i tide.  
 

Petr Krchňavý, CN

I løpet av den tiden jeg har samarbeidet med Language Partners®, har det vært vanskelig å finne noen lyter og mangler. Jeg setter pris på profesjonaliteten og  kommunikasjonen
 

Lucio Massarotto, HR, IT   

Med medarbeiderne fra LP går samarbeidet lekende lett. De gir meg alltid nok tid til å tenke gjennom om jeg skal ta imot tilbudet - de tvinger deg ikke til å bekrefte om du sier ja til tilbudet over telefon, slik det ofte er. Dessuten forsøker de alltid å skaffe referansemateriale og er der når du trenger dem. I tillegg må jeg rose dem for at fakturaene blir betalt i tide.
 

Brit Pliestik Jensen, DAN

Jeg har hatt den ære å samarbeide med Language Partners® over lengre tid. Jeg setter stor pris på den kvinnelige sjefens og hele teamets profesjonelle og menneskelige tilnærmingsmåte. Samarbeidet går alltid prikkfritt, fra jeg får oversettelsesoppdraget og bekrefter det,via mottak av referansemateriale til tilbakemeldingene jeg får. LP satser på en personlig tilnærmingsmåte ikke bare overfor kundene, men også overfor oversetterne
 

Radim Balík, EN

Jeg vil si det kort og konsist - jeg er glad i samarbeidet, den parate kommunikasjonen fascinerer meg - særlig deres arbeidstid :-) - og måten vi gjør avtaler på, som er preget av fornuft. Jeg setter særlig stor pris på muligheten for et jevnt tilfang av oppdrag - det er virkelig mer enn komfortabelt å så å si daglig kunne få e-poster med spennende oversettelsestilbud, så jeg har nok å gjøre! 
 

Dita Macháčková, EN

Jeg liker veldig å samarbeide med Language Partners® og særlig kommunikasjonen er virkelig på toppnivå, det være seg i vanlige situasjoner, så vel som når problemer oppstår. I tilfelle jeg er usikker på terminologi eller dersom noe er inkonsistent i en oversettelse, får jeg alltid svar raskt, også når det er helg eller helligdag. Det er noe jeg ennå trenger å venne meg til, for av andre byråer har du som regel ikke sjanse til å få noen tilbakemelding. Generelt har jeg følelsen av at LPs medarbeidere gjør hva de kan, noe som gjenspeiler seg i byråets generelt svært gode image. Også jeg anstrenger meg og kommer også i fortsettelsen til å anstrenge meg for å bidra til dette gode image og ikke skader det på noen måte. 
 

Justina Tóthová, HU

Jeg synes samarbeidet med Language Partners® går problemfritt, arbeidsforholdet over lang tid er tuftet på tillit, åpenhet og at det gis nøyaktig informasjon i tide. Med dette som grunnlag, kan en bygge et stabilt samarbeid som passer begge parter. Oppdragene deles ut med godt formulerte beskrivelser, fristene avtales slik at de passer både for kundene og oversetterne uten unødvendig stress. Dersom det er nødvendig med ytterligere informasjon for å kunne utføre arbeidet med høyere kvalitet, gis denne omgående. Jeg har ennå til gode å bli skuffet pga. at et løfte ikke er blitt holdt, noe som er uvanlig. I tillegg prøver ikke LP seg på slikt lureri som forekommer hos enkelte andre der oppgjøret for beløp på fakturaer trekker ut. Jeg roser dem, men det er bare fordi de fortjener det.