+420 602 574 761

Kariéra

Staňte sa súčasťou nášho tímu! 

Neustále hľadáme schopných ľudí, ktorí sú nadšení pre svoju prácu a majú chuť spojiť svoju ďalšiu profesijnú dráhu s nami. Kontaktujte nás na info@langpart.cz. Tešíme sa na všetky nové kolegyne a všetkých nových kolegov!  

Aktuálne ponuky externej spolupráce

Náš tím externých prekladateľov a tlmočníkov neustále rastie, pokiaľ sa teda domnievate, že by ste mohli byť obohatením a prínosom pre LP, tešíme sa na vašu iniciatívnu žiadosť. Radi sa s vami spojíme a poskytneme všetky informácie nevyhnutné pre prípadné nadviazanie spolupráce. Otázky smerujte na hr@langpart.cz. Pri vážnom záujme o externú spoluprácu zašlite, prosím, stručný motivačný list a váš štruktúrovaný životopis v tvare priezvisko_meno.pdf na email hr@langpart.cz.    

Uvítame vaše ponuky v rôznych jazykových kombináciách a odboroch. 

Požadujeme: 

  • vynikajúcu znalosť českého a cudzieho jazyka (úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky aspoň B2 (preklad z cudzieho jazyka) a C1 (preklad do cudzieho jazyka)
  • zodpovedajúce vzdelanie/doloženie praxe
  • orientáciu v niektorom z odborných odborov výhodou 
  • pokročilé znalosti práce S MS Office rozširujú možnosti spolupráce
  • práca s CAT nástrojmi výhodou  
  • dostupnosť na e-maile/mobilnom telefóne 
  • starostlivosť a dôslednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita
  • záujem o prácu, ochota a schopnosť učiť sa nové veci 

Aktuálne ponuky internej spolupráce:  

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne voľné pozície.

Aká je spolupráca s Language Partners®?

Kinga Csanakyová, HU

Veľmi kladne hodnotím predovšetkým príjemnú a rýchlu komunikáciu, ústretovosť, možnosť kontaktu kedykoľvek, keď je potrebné – dokonca v nočných hodinách, počas víkendov… s Language Partners® nemusíte prepadať panike, ak nastane akákoľvek nepredvídateľná situácia, všetko sa vždy úspešne vyrieši. Môžem len pochváliť dôslednosť, čo sa týka úhrady faktúr v termínoch splatnosti.    
 

Renata Paletová, DE

Spolupráca s Language Partners® je veľmi prínosná aj príjemná. Prístup kolegov z LP je vždy vysokoprofesionálny, ale nechýba mu pritom aspekt ľudskosti. Cením si pohotovú komunikáciu, poskytovanie potrebných informácií a prípadnú podporu – vo všetkých fázach zákazky. Príjemným bonusom je pravidelný prísun zákaziek. Po mnohých rokoch spolupráce môžem odporučiť. 
 

Andrea Rákaiová, BLG, RU

Spoluprácu s Language Partners® hodnotím veľmi kladne. Komunikácia je výborná, v akejkoľvek dennej hodine a po celý čas realizácie zákazky. Prípadné problémy či otázky sa riešia flexibilne a k obojstrannej spokojnosti. Pre mňa je veľmi dôležitá spätná väzba, ktorú mi kolegovia z Language Partners® vždy poskytnú. Pomáha to k ďalšiemu skvalitňovaniu prekladov a pozitívne reakcie ma veľmi motivujú. Dúfam, že budem mať ešte veľa príležitostí na ďalšiu spoluprácu!!!
 

Andreas Pieralli, IT

S prekladateľskou agentúrou Language Partners® spolupracujem už druhý rok a som s ich profesionalitou veľmi spokojný. Najmä si vážim precíznosť poskytnutých informácií k zákazke a rýchlosť pri ich výmene, ďalej aj rýchlosť, s ktorou reagujú na prípadné otázky. V neposlednom rade oceňujem aj platenie faktúr včas.  
 

Petr Krchňavý, CHN

Za obdobie mojej spolupráce s Language Partners® ťažko hľadať nejaké výhrady. Oceňujem profesionalitu a rýchlosť komunikácie.  

Lucio Massarotto, HR, IT   

S „Langparťákmi“ sa mi spolupracuje bezproblémovo. Vždy vám dajú dostatok času, aby ste mali priestor zvážiť váš záujem o ponúkanú zákazku – nenútia vás do urgentného potvrdenia prijatia zákazky po telefóne, ako býva bežné. Navyše sa vždy snažia poskytnúť referenčné materiály, sú k dispozícii, keď treba. Môžem takisto pochváliť dochvíľnosť úhrad faktúr.
 

Brit Pliestik Jensen, DAN

S Language Partners® mám tú česť udržiavať dlhodobú spoluprácu. Veľmi oceňujem profesionálny aj ľudský prístup pani manažérky aj celého tímu. Spolupráca je vždy bezproblémová, od zadania prekladu cez jeho potvrdenie, referenčné materiály až po spätnú väzbu. LP stavia na osobný prístup nielen ku klientom, ale aj k svojim prekladateľom
 

Radim Balík, EN

Povedal by som to stručne – spolupráca sa mi páči, fascinuje ma pohotová komunikácia – najmä váš pracovný čas :-) – a rozumné dohovorenie sa. Veľmi si cením hlavne možnosť stáleho prísunu zákaziek – je naozaj viac než pohodlné, že takmer každý deň mi dorazí e-mail so zaujímavou ponukou prekladu, a o prácu tak mám postarané! 
 

Dita Macháčková, EN

Spolupracujem s Language Partners® veľmi rada a najmä komunikácia je naozaj na špičkovej úrovni, a to v bežných prípadoch, aj keď sa vyskytli zádrhy. V prípade neznámej terminológie alebo nezrovnalostí súvisiacich s niektorou zákazkou odpoveď dorazí vždy rýchlo, a to aj v priebehu víkendu alebo sviatku. Na to si stále ešte zvykám, v iných agentúrach nemáte počas víkendu väčšinou šancu získať akúkoľvek spätnú väzbu. Celkovo verím, že pracovníci LP robia všetko, čo najlepšie vedia, čo sa iste odráža na celkovom veľmi dobrom imidži agentúry. Aj ja sa snažím a budem snažiť naďalej pracovať tak, aby som k tomuto dobrému imidžu prispievala a nijako ho nenarušila. 
 

Justina Tóthová, HU

Vnímam spoluprácu s Language Partners® ako bezproblémový, dlhodobý pracovný vzťah, ktorý je založený na dôvere, otvorenosti a poskytovaní informácií presne a včas. Na takom základe sa dá vybudovať stabilná a pre obe strany vyhovujúca spolupráca. Zadanie je zakaždým dobre formulované, termíny sa dohodujú tak, aby vyhovovali prekladateľom aj klientom bez zbytočného stresu. Pokiaľ sú potrebné ďalšie informácie pre kvalitnú prácu, azda okamžite sú tie informácie poskytnuté prekladateľovi. Ešte sa nestalo, že by som sa sklamala v nejakom nesplnenom sľube, čo je veľmi vzácne. Navyše, ani také nekalé praktiky sa tu neskúšajú, ako sa stáva u iných, že by sa naťahoval termín splatnosti faktúr. Chválim, ale jedine preto, že si to zaslúžia.