+420 602 574 761

Čo vieme

PREKLADY    

Prekladáme a tlmočíme vo viac než 120 jazykoch. Pozrite sa, ktoré všetky to sú! 

 • adygčina
 • ajmarčina
 • albánčina
 • amharčina
 • angličtina
 • arabčina
 • arménčina
 • avarčina
 • azerbajdžančina
 • bambara
 • barmčina
 • baskičtina
 • bengálčina
 • bieloruština
 • bosniačtina
 • bulharčina
 • čečenčina
 • čeština
 • čičevčina
 • čiernohorčina
 • čínština
 • dánčina
 • darí
 • esperanto
 • estónčina
 • filipínčina
 • fínčina
 • flámčina
 • francúzština
 • fulbčina
 • furlandčina
 • gagauzčina
 • galicíjčina
 • gruzínčina
 • gudžarátčina
 • gréčtina
 • hausa
 • havajčina
 • hebrejčina
 • hindčina
 • holandčina
 • chorvátčina
 • indonézsky jazyk
 • inguština
 • islandčina
 • japončina
 • jávčina
 • kabylčina
 • katalánčina
 • kazaština
 • khmérčina
 • kirgizština
 • kirundčina
 • konžština
 • kórejčina
 • kumytčina
 • kurdština
 • laoština
 • latinčia
 • lezginčina
 • lingala
 • litovčina
 • lotyština
 • luba
 • luxemburčina
 • macedónčina
 • maďarčina
 • malagaština
 • malajčina
 • malinka
 • maltčina
 • maorčina
 • megrelčina
 • moldavčina
 • mongolčina
 • nemčina
 • nepálčina
 • nórčina
 • oromčina
 • pálí
 • pandžábčina
 • paštčina
 • perzština
 • poľština
 • portugalčina
 • rétorománčina
 • rómčina
 • ronga
 • rumunčina
 • rundi
 • ruština
 • rwandčina
 • sindhčina
 • sinhalčina
 • slovenčina
 • slovinčina
 • somálčina
 • sótština
 • srbčina
 • sundčina
 • svahilčina
 • šangana
 • španielčina
 • švédčina
 • tadžičtina
 • taliančina
 • tamilčina
 • tatárčina
 • telugčina
 • thajčina
 • tibetčina
 • tirgriňa
 • turečtina
 • turkménčina
 • ujgurčina
 • ukrajinčina
 • urdčina
 • uzbečtina
 • valónčina
 • velština
 • vietnamčina
 • wolofština
 • xhosa
 • zuluština

Preklady čeština – cudzí jazyk 

Denne preložíme stovky strán, či sú to všeobecné, alebo vysokoodborné texty z oblasti práva, medicíny, obchodné či marketingové texty a najrôznejšie technicky zamerané dokumenty. Nie sme odborovo limitovaní a navyše pre vás radi vypracujeme terminologický slovník a dohliadneme na jeho priebežnú aktualizáciu, aby sme vám dlhodobo zaručili terminologicky konzistentné preklady. Sme kedykoľvek pripravení pomôcť vám s prekladom akéhokoľvek vášho dokumentu, napíšte nám!

Preklady medzi cudzími jazykmi

Potrebujete preklad medzi cudzími jazykmi? Vyhotovujeme preklady medzinárodných projektov našich miestnych aj zahraničných klientov v európskom aj celosvetovom meradle. Vďaka nášmu rozsiahlemu tímu skúsených prekladateľov pre vás preložíme aj tie najmenej obvyklé jazykové kombinácie a zvládneme pritom práve ten odbor, ktorý práve potrebujete. Spojte sa s nami a dohodneme sa! 

Preklady so súdnym overením

Na oficiálne použitie môžete potrebovať vyhotoviť súdne overený preklad. Ten slúži na predloženie úradom, súdom či policajným orgánom, bežne sa však tento typ prekladu vyhotovuje aj na potreby firiem i súkromných osôb, a to v ČR aj v zahraničí. Preklady so súdnym overením vyhotovujú špecializovaní prekladatelia disponujúci oprávnením súdneho prekladateľa poverení na svoju činnosť príslušným krajským súdom. Zaistíme pre vás aj apostilu či superlegalizáciu prekladaných dokumentov. 

Neviete si rady, čo všetko je potrebné na vyhotovenie prekladu so súdnym overením? Ozvite sa nám a my vám poradíme, ako na to! 

DTP SLUŽBY    

Pracujeme s najmodernejšou výpočtovou technikou a do technického vybavenia neustále investujeme. Získate tak u nás tú najvyššiu úroveň služieb, aj pokiaľ ide o grafickú úpravu vašich dokumentov. Pracujeme so všetkými možnými formátmi, grafické spracovanie zahŕňa o. i. zalomenie strán, formátovanie textu, tvorbu záhlavia a päty, vkladanie tabuliek a grafov alebo editovanie obrázkov. Takisto prevedieme vaše dokumenty do digitálnej podoby – môžete ich mať iba na papieri, naskenované alebo vo formátoch, ktoré neumožňujú ďalšie úpravy (typicky pdf). Preklady vám dodáme práve v tom formáte, ktorý práve potrebujete. 

Služby nášho DTP oddelenia navyše môžete využiť aj samostatne bez toho, aby ste si u nás nechávali daný dokument prekladať. 

Všetky vaše dokumenty v akomkoľvek jazyku vám takisto kompletne pripravíme na tlač a zaistíme samotnú tlač na vysokokvalitných digitálnych či ofsetových tlačiarňach. 

Spojenie služby prekladu a DTP u jediného dodávateľa vám ušetrí množstvo času a zároveň vám prináša nemalú úsporu na nákladoch. Spojte sa s nami, radi vám pomôžeme!     


PREKLADÁME A ROBÍME KOREKTÚRY ZÁVEREČNÝCH VŠ PRÁC

Potrebujete pomôcť s prekladom vašej diplomovej práce alebo so zaistením jej korektúry? Prenechajte túto starosť nám a vy sa plne sústreďte na svoje ďalšie študijné povinnosti. Preklady či korektúry pre vás vyhotovíme v termínoch, ktoré potrebujete, expresné dodanie nie je problém. Zároveň vám radi vyjdeme v ústrety a poskytneme zvýhodnenú cenovú ponuku. Volajte, píšte, tešíme sa na spoluprácu s vami! 

RÝCHLOPREKLADY

Potrebujete preložiť e-mailovú korešpondenciu alebo iné kratšie segmenty? Obráťte sa na nás, garantujeme dodanie požadovaného prekladu (max. rozsah 250 slov) najneskôr do 2 hodín od zadania. Takto rýchlo navyše zvládneme preložiť nielen všetky bežné svetové jazyky, ale aj celý rad tých menej bežných.    

KOREKTÚRY  

Korektúru pre vás vyhotovuje vždy rodený hovorca daného jazyka. Naši korektori majú výbornú znalosť jazyka a prehľad o jeho súčasnom stave, bohatú slovnú zásobu a v neposlednom rade aj znalosť použitia slov v rôznych kontextoch. Samozrejmosťou je znalosť platných pravopisných noriem, ovládanie syntaxe a štylistiky. K svojej práci pristupujú svedomito a nanajvýš starostlivo. 

Jazyková korektúra – základná

Korektor kontroluje kompletnosť, formálnu správnosť a úpravu prekladu – či sú preložené všetky časti východiskového textu vrátane skrytého textu či vložených súborov, kontroluje sa správne radenie kapitol a strán, zhoda faktických informácií medzi originálom a prekladom, ako sú číselné údaje, súlad grafického formátu prekladu s pôvodnou predlohou a i. 

Jazyková korektúra – doplnková služba 

Korektor opravuje pravopisné, štylistické a typografické chyby či preklepy, pozornosť je venovaná grafickej úprave textu (odsadenia odsekov, delenie slov na konci riadkov, umiestnenie obrázkov v texte, úrovne nadpisov a i.). Stráži sa celistvosť textu, čítavosť, adekvátnosť preložených výrazov a celkového štýlu, presné pochopenie pôvodného textu a jeho následne správny preklad tak, aby cieľový text spĺňal svoj účel. Starostlivo kontrolujeme správnosť aj z hľadiska použitých odborných termínov.  

LOKALIZÁCIA SOFTVÉRU      

Okrem samotného prekladu do ľubovoľného jazyka pre vás kompletne spracujeme aj lokalizáciu textov v ich vývojovom rozhraní, resp. upravíme zdrojové dáta vašej aplikácie podľa špecifík cieľového trhu. Váš produkt takto prispôsobíme jazyku a kultúrnym aj iným (technickým, právnym) zvyklostiam cieľového regiónu či trhu. Vaše aplikácie budú spoľahlivo fungovať v rôznych jazykových prostrediach.

Lokalizácia predstavuje špecifický druh prekladu – ide o špecializovaný prevod počítačových aplikácií, softvérových nástrojov, programovej dokumentácie, počítačových hier, audiovizuálnych prezentácií, multimediálnych aplikácií, on-line pomocí alebo webových stránok do iného jazyka či jazykov tak, aby bol výsledný produkt preložený správne s ohľadom na cieľovú krajinu, kde má byť tento preklad použitý, a zároveň aby bola celkom zachovaná jeho funkčnosť.  

TLMOČENIE 

Sprievodné tlmočenie

Tlmočník vás sprevádza počas celej akcie a je vám neustále k dispozícii – zastáva tak nielen funkciu tlmočníka, ale čiastočne aj sprievodcu. Pomáha vám orientovať sa v cudzom prostredí alebo s vybavením najrôznejších záležitostí. Tento typ tlmočenia sa využíva vo výrobných prevádzkach, pri obchodných cestách či turistických akciách, je vhodný pre menšie skupiny do cca 4 osôb.    

Konzekutívne tlmočenie

Ide o následné pretlmočenie kratších úsekov hovoreného slova rečníka. Rečník vo svojom prejave robí pauzy a ponechá tlmočníkovi priestor, aby pretlmočil oznámenú informáciu. Tento typ tlmočenia sa obvykle využíva pri obchodných rokovaniach, vo výrobe, pri zaškoľovaní, menších prednáškach a i.  

Simultánne tlmočenie

Robí sa súbežne s hovoreným slovom rečníka, často s použitím tlmočníckej techniky, ktorú pre vás radi zaistíme vrátane dopravy, montáže, technickej podpory na mieste i následnej demontáže. Využíva sa predovšetkým pri konferenciách, prednáškach či prezentáciách alebo tlačových akciách. 

Súdne tlmočenie

Robia ho tlmočníci poverení príslušným súdom ČR, respektíve Ministerstvom spravodlivosti ČR. Využíva sa v prípadoch, keď sa úkony dokladujú na účely príslušného úradu – pri súdnych konaniach a pojednávaniach, ďalej na matrikách (svadobné obrady a i.), pri notárskych úkonoch týkajúcich sa napríklad zakladania spoločností, valných zhromaždení, plných mocí alebo podpisových vzorov, a takisto v súvislosti s činnosťou policajných orgánov (dopravné nehody, oznámenia trestných činov a i.). Každé súdne tlmočenie sa na záver potvrdzuje odtlačkom okrúhlej pečiatky, ktorá osvedčuje oficiálny charakter tlmočenia a jeho správnosť, čím spĺňa požiadavky štátnych orgánov ČR na účely daného úkonu. 

Tlmočenie do znakového jazyka

Tlmočník je schopný sprostredkovať komunikáciu do znakového jazyka sluchovo postihnutým. Zaistíme pre vás akreditovaných tlmočníkov s garantovanou kvalitou (najvyššej – tzv. 1. kategórie), ide o špecialistov registrovaných v Českej komore tlmočníkov znakového jazyka.   

AUDIO SLUŽBY   

Radi by ste prezentovali či propagovali svoje produkty na medzinárodných veľtrhoch a výstavách alebo pred potenciálnymi obchodnými partnermi v zahraničí? Potrebujete nahrávku reklamných spotov alebo vybaviť váš softvér hlasovou navigáciou v cudzom jazyku? Chystáte projekt audiosprievodcu pre zahraničných návštevníkov vášho múzea, galérie alebo pamiatkového objektu?   

Sme tu pre vás a so zhotovením nahrávky zvukových záznamov nielen pre tieto príležitosti vám radi pomôžeme. S našimi viac než 5 000 prekladateľmi sme pripravení splniť akékoľvek vaše požiadavky – zaisťujeme nahrávky aj v takých jazykoch, ako je fínčina, arabčina alebo napríklad lotyština.  

COPYWRITING

Zaistíme pre vás tvorbu českého alebo cudzojazyčného textu. Potrebujete cieľový text ušitý na mieru danému trhu? Využite našich profesionálnych copywriterov, s ktorými spolupracujeme u nás aj v zahraničí. Vytvoríme pre vás texty v ľubovoľnom jazyku pre webové stránky, reklamné texty a propagačné materiály, PR články, tlačové správy alebo napríklad newslettery. Spojte sa s nami a dohodneme sa na všetkom, čo treba!