+420 602 574 761

KORREKCIÓK  

A javítást mindig az adott nyelv anyanyelvi szintű korrektora végzi. Korrektoraink kitűnő nyelvismerettel és az adott állapot áttekintésével, gazdag szókinccsel rendelkeznek, és nem utolsósorban a különböző szövegekben ismerik a felhasznált szavakat. Az érvényes helyesírási szabályok, a szintaxis és a stilisztika ismerete természetes. Munkájukhoz alaposan és gondosan állnak hozzá. 

Nyelvtani korrekció – alap 

A korrektor ellenőrzi a teljességet, a formai helyességet és a fordítás elkészítését, hogy le van e fordítva a kiinduló szöveg összes része, beléértve az elrejtett vagy behelyezett gyűjteményeket, továbbá ellenőrzi a fejezetek és oldalak helyességét, az eredeti és a fordított anyag között a tényleges adatok azonosságát, pl. számbeli adatok, grafikai formátum azonossága az eredeti anyaggal stb. 

Nyelvtani korrekció – kiegészítő szolgáltatás 

A korrektor javítja a helyesírási, stilisztikai és tipográfiai hibákat vagy átütéseket. Figyelmet szentel a szöveg grafikai javítására (bekezdések, sorok végén a szavak elválasztása, képek szövegben való elhelyezése, feliratok szintje stb.). Figyelemmel kíséri a szöveg egységességét, olvashatóságát, lefordított kifejezések megfelelését és azok helyes fordítását úgy, hogy a szöveg megfeleljen a célnak. Gondosan ellenőrzi a helyességet a felhasznált szakmai kifejezések szempontjából is.