+420 602 574 761

LOKALIZACE SOFTWARE

Kromě samotného překladu do libovolného jazyka pro vás kompletně zpracujeme také lokalizaci textů v jejich vývojovém rozhraní, resp. upravíme zdrojová data vaší aplikace dle specifik cílového trhu. Váš produkt takto přizpůsobíme jazyku a kulturním i jiným (technickým, právním) zvyklostem cílového regionu či trhu. Vaše aplikace budou spolehlivě fungovat v různých jazykových prostředích.

Lokalizace představuje specifický druh překladu – jedná se o specializovaný převod počítačových aplikací, softwarových nástrojů, programové dokumentace, počítačových her, audiovizuálních prezentací, multimediálních aplikací, on-line nápověd nebo webových stránek do jiného jazyka či jazyků tak, aby byl výsledný produkt přeložen správně s ohledem na cílovou zemi, kde má být tento překlad použit, a zároveň aby byla zcela zachována jeho funkčnost.