+420 602 574 761

TLUMOČENÍ

Doprovodné tlumočení

Tlumočník vás doprovází během celé akce a je vám neustále k dispozici – zastává tak nejen funkci tlumočníka, ale částečně také průvodce. Pomáhá vám orientovat se v cizím prostředí nebo s vyřízením nejrůznějších záležitostí. Tento typ tlumočení je využíván ve výrobních provozech, při obchodních cestách či turistických akcích, je vhodný pro menší skupiny do cca 4 osob.   

Konsekutivní tlumočení

Jedná se o následné přetlumočení kratších úseků mluveného slova řečníka. Řečník ve svém projevu dělá pauzy a ponechá tlumočníkovi prostor, aby přetlumočil sdělenou informaci. Tento typ tlumočení je obvykle využíván při obchodních jednáních, ve výrobě, při zaškolování, menších přednáškách aj. 

Simultánní tlumočení

Je prováděno souběžně s mluveným slovem řečníka, často s použitím tlumočnické techniky, kterou pro vás rádi zajistíme včetně dopravy, montáže, technické podpory na místě i následné demontáže. Využívá se především při konferencích, přednáškách či prezentacích nebo tiskových akcích.

Soudní tlumočení

Je vykonáváno tlumočníky pověřenými příslušným soudem ČR respektive Ministerstvem spravedlnosti ČR. Využíváno je v případech, kdy se úkony dokladují pro účely příslušného úřadu – při soudních řízeních a jednáních, dále na matrikách (svatební obřady aj.), při notářských úkonech týkajících se například zakládání společností, valných hromad, plných mocí nebo podpisových vzorů, a rovněž v souvislosti s činností policejních orgánů (dopravní nehody, oznámení trestných činů aj.). Každé soudní tlumočení se na závěr stvrzuje otiskem kulatého razítka, které osvědčuje oficiální charakter tlumočení a jeho správnost, čímž splňuje požadavky státních orgánů ČR pro účely daného úkonu.

Tlumočení do znakového jazyka

Tlumočník je schopen zprostředkovat komunikaci do znakového jazyka sluchově postiženým. Zajistíme pro vás akreditované tlumočníky s garantovanou kvalitou (nejvyšší – tzv. 1. kategorie), jedná se o specialisty registrované v České komoře tlumočníků znakového jazyka.