+420 602 574 761

Proč my

Podívejte se, jak rosteme

Začali jsme v roce 2006 jako kolektiv jazykovědných nadšenců, překládali jsme a tlumočili pro naše nejbližší okolí. Náš tým se brzy rozrostl a díky našemu zapálení a každodenní pečlivé práci se naše dobré jméno rychle šířilo a odstartovalo cestu vzhůru. Naše aktivity začaly dostávat zcela nový rozměr.

Jak šel čas, proměnili jsme se v úspěšnou agenturu aktivně spolupracující s více než pěti tisíci překladateli po celém světě a s počtem jazyků v nabídce, který se vyšplhal na více než sto dvacet. Překládáme a tlumočíme pro vás také ve velmi neobvyklých jazycích s garancí dostupnosti rodilých mluvčích. Naše práce nás baví. Spolupracujeme se zástupy subjektů komerčního sektoru, státní správy, vzdělávacích a kulturních zařízení i neziskových organizací a síť našich klientů neustále rozšiřujeme, a to i za hranice ČR. Rosteme s našimi klienty a jsme na to pyšní.   

Proč jsme tady? Spolupráce s námi vám pomáhá otevřít dveře při obchodních jednáních, posunout vaši činnost zase o kousek dál. Díky nám překonáte jazykovou bariéru, která vám brání v komunikaci s vašimi partnery, klienty či zaměstnanci. Jsme tady pro vás, abychom vám pomáhali zvládat i vypjaté situace, kdy vás tlačí čas a vy potřebujete skutečně spolehlivého partnera, který vám ani sebenaléhavější pomoc neodmítne. Jsme si vědomi úsilí, které vkládáte do svých projektů, – ať už se jedná o přípravu obchodních smluv, technických manuálů či pozvánky na kulturní akci, kterou pořádáte – a s touto odpovědností přistupujeme ke každému z nich, pokud nám svěříte jejich překlad. Děláme to pro vás už řadu let, den co den.

„Se společností Language Partners® spolupracujeme již delší dobu. Zakázky jsou vyhotoveny v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě. Kladně hodnotím také úroveň komunikace a flexibilitu při řešení zadaného požadavku. Language Partners® vnímám jako spolehlivého partnera.“

Petr Blaha, Sales and Project Manager - Export

DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

Odvádíme kvalitní práci

Od počátku víme, že bez konzistentní kvality našich služeb se daleko nedostaneme. Držíme se zdánlivě jednoduché pravdy – garance dlouhodobě kvalitních služeb vede ke spokojenosti našich klientů a ti se k nám pak s důvěrou vracejí a rádi dále doporučují naše služby. Pomáháme vám bezproblémově komunikovat a překonávat jazykové bariéry, každý den jsme pro vás k dispozici, abyste se mohli ještě dále posunout ve vašem úsilí o dosažení cílů, které jste si stanovili. 

Kvalita překladů a tlumočení je naší mantrou. Den co den dbáme na hladký průběh všech realizovaných zakázek od samého počátku – komunikace s vámi, přes zpracování dané zakázky zahrnující mimo jiné důsledné kontroly na několika úrovních, až po finální výstup, který splňuje veškeré vaše náročné požadavky. Rádi pro vás děláme vždy něco navíc – každý takový detail, se kterým vám můžeme pomoci, nám dělá radost a pro vás může fungovat jako skutečně významná přidaná hodnota.

Překladatelé a tlumočníci jsou jen ti nejlepší. Každý z nich prochází náročným výběrovým řízením a spolupráci navazujeme pouze s těmi, kteří disponují odpovídajícím vzděláním a praxí. Pro každou zakázku vybíráme nejvhodnější překladatele a tlumočníky nejen dle jazykové kombinace, ale také s ohledem na zaměření jednotlivých projektů – vždy se jedná o specialisty na daný obor. 

„Při spolupráci s Language Partners® jsem si ověřila, co znamená slovo efektivita. Často řešíme šibeniční termíny a různé další nepředvídatelnosti, nicméně naši klienti toto vše nikdy nesmí vnímat. Oni chtějí to, co potřebují, včas a kvalitně. A přesně tak pracuje společnost Language Partners®.“

Leona Barglová, vedoucí odděl. péče o zákazníky

Pharma Future s.r.o.

Jak to všechno děláme

Organizace naší práce

Překlady a tlumočení zajišťuje samostatné oddělení, zakázky mají na starost projektoví manažeři. Každý z nich je vyškolen tak, aby byl schopen poskytnout vám úroveň služeb v nejvyšší kvalitě, počínaje komunikací až po samotnou realizaci a odevzdání zakázky včetně zajištění vaší zpětné vazby. Díky našemu rozsáhlému týmu kvalifikovaných a zkušených překladatelů a tlumočníků a využívání ověřeného systému přípravy a realizace zakázek zvládáme i velké projekty mnohdy ve velmi krátkém čase. Za každých okolností – ať už se jedná o specifický obor či vás tlačí čas – pro vás den co den zajišťujeme ty nejlepší překladatele, tlumočníky, korektory a další specialisty, které právě potřebujete.

Odbornost

Překládáme pro vás obecné i odborné texty jako například právní, obchodní, marketingové nebo nejrůznější technické texty, a to včetně možnosti soudního ověření. Nejsme oborově limitováni ani při tlumočení jakékoli vaší akce a s ní související terminologie. Rádi pro vás vypracujeme terminologický slovník a dohlédneme na jeho průběžnou aktualizaci, abychom vám dlouhodobě zaručili terminologicky konzistentní překlady.  

Expresní termíny

Jsme tady pro vás 24/7/365 a vždy rádi vyslyšíme vaše požadavky. Naší snahou je maximální flexibilita termínů dodání zakázek, vynikáme v expresním dodání. Běžně pro vás překládáme nejrůznější jazykové kombinace v expresních termínech dle vašich potřeb, rádi vám vycházíme vstříc. Chápeme, jak urgentní situace mnohdy řešíte a jak důležité je mít v těchto případech skutečně spolehlivého partnera.    

Stoprocentní diskrétnost a bezpečnost informací

S každým dokumentem pracujeme jako s přísně důvěrným. Náš systém bezpečnosti informací chrání všechny vaše důvěrné informace proti ztrátě a zneužití. Všichni naši překladatelé a tlumočníci jsou vázáni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech souvisejících s danou zakázkou.

„Co je pro nás Language Partners®? Stabilní partner, na kterého je v každé situaci spolehnutí! Zpětnou vazbu obdržíme vždy obratem, překlady více než vyhovují našim požadavkům a vždy je obdržíme v dohodnutém termínu, mnohdy dokonce ještě dříve!“

Markéta Hošková, Marketing Executive

Radisson Blu Alcron Hotel Prague  

Co prosazujeme

Cíle a závazky Language Partners®

Language Partners® je firmou s mnohaletou zkušeností v oblasti překladatelství a tlumočnictví. Neustálé zvyšování kvality všech poskytovaných služeb je závazným cílem pro všechny pracovníky agentury Language Partners®. Naším základním cílem a závazkem je být kvalitním a spolehlivým partnerem našich klientů prostřednictvím uspokojování jejich potřeb. Naším dlouhodobým strategickým záměrem je udržovat a neustále posilovat naše postavení na trhu tím, že poskytujeme služby nejvyšší kvality, a to s ohledem na ochranu životního prostředí.

Závazek společensky odpovědného podnikání

Závazek společenské odpovědnosti je nedílnou součástí naší firemní strategie a vztahuje se k ekonomické, sociální i environmentální oblasti. V rámci tohoto konceptu se hlásíme k odpovědnosti nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy. Společensky odpovědné chování chápeme jako dlouhodobou investici přispívající k celkovému rozvoji naší společnosti.

Zaměření na klienta a politika kvality 

Předpokladem dosažení našich cílů je záruka poskytování služeb našim klientům v požadované kvalitě, čemuž napomáhá systém řízení kvality uplatňovaný Language Partners®. Odpovědnost vedení společnosti je v tomto ohledu nezastupitelná a vedení je osobně odpovědno za odpovídající nastavení systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek umožňujících jeho neustálé zlepšování. Odpovědnost za důsledné dodržování postupů stanovených systémem řízení kvality a zároveň za soustavné zvyšování kvality nese rovněž každý spolupracovník společnosti. Základem pro zlepšování společnosti je uplatňování zavedeného systému řízení kvality dle norem ČSN EN ISO 9001: 2009 a EN 15038. Vedení společnosti neustále zlepšuje personální zabezpečení a zajišťuje finanční zdroje pro zavedení a zlepšování systému kvality, soustavně sleduje a vyhodnocuje kvalitu všech našich interních a externích spolupracovníků. Vedení společnosti se zároveň zavazuje k neustálému prověřování vhodnosti nastaveného směru a k neustálému zlepšování efektivity a výkonnosti všech procesů v rámci systému řízení kvality.  

Vedení a řízení zaměstnanců, vztahy s dodavateli

Naši firmu chápeme jako vyvážený celek – pečlivě dbáme na další pozitivní rozvoj firemní kultury, image firmy stejně jako sounáležitost, kladný vztah a loajalitu všech pracovníků k firmě. Naším cílem je neustále optimalizovat a zkvalitňovat firemní procesy a systematicky podporovat efektivní firemní komunikaci a týmovou spolupráci tak, aby naše firma tvořila úspěšný fungující celek. Spolupráce se všemi spolupracovníky vychází z profesních odborných požadavků a pravidel stanovených na základě mezinárodně uznávaných norem kvality, čímž je zaručeno zabezpečení stabilně vysoké kvality veškerých poskytovaných služeb.   

Environmentální závazky

Také politika ochrany životního prostředí je nedílnou součástí naší celkové firemní politiky a určuje zásady Language Partners® ve vztahu k životnímu prostředí. Při prosazování firemních cílů a všech souvisejících činností dbáme na to, aby bylo při všech aktivitách chráněno životní prostředí. Předpokladem je především ohleduplné a racionální využívání přírodních zdrojů.    

„Děkujeme za profesionální přístup. Spolupráce s Vaší společností je nejen vysoce efektivní, ale i velmi příjemná po stránce komunikační.“

Markéta Forejtová, Logistic for Baby Toy

Piccollo spol. s r.o.